Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Elemi költségvetés
Intézményi beszámoló
Éves költségvetési beszámoló 2021
Éves költségvetési beszámoló - 2020
Éves költségvetési beszámoló - 2019
Éves költségvetési beszámoló 2014 1.rész
Éves költségvetési beszámoló 2012 1.rész
Éves költségvetési beszámoló 2015
Éves költségvetési beszámoló 2013
Éves költségvetési beszámoló 2014 2.rész
Éves költségvetési beszámoló 2008
Éves költségvetési beszámoló 2011
Éves költségvetési beszámoló 2016
Éves költségvetési beszámoló 2017
Éves költségvetési beszámoló 2009
Éves költségvetési beszámoló 2018
Éves költségvetési beszámoló 2010
Éves költségvetési beszámoló 2012-2.rész
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Bér adatok
Létszám és személyi juttatás 2022. II. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2022. I. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2021. IV. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2021. III. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2021. II. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2021. I. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2020. IV. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2020. III. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2020. II. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2020. I. negyedév
Létszám és személyi juttatás 2019 III-IV. negyedévek
Létszám és személyi juttatás 2019
Létszám és személyi juttatás 2018
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Nem releváns
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Nem releváns
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Az Igazgatóság az adatok feltöltésére vonatkozó kötelezettségét az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.

Közbeszerzési dokumentumok
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240