Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató
frissítve: 2015.09.15; dr. Csala Éva (igazgatási osztályvezető, jogtanácsos)
Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:
 1. Szóban:
  a) személyesen: 6720 Szeged, Stefánia 4.
  b) telefonon: 62/ 599-599 telefonszámon
 2. Írásban:
  a) postai úton: 6701 Szeged, Pf. 390.
  b) faxon: 62/599-555 számon
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 11. pontja határozza meg.
Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:
A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést a 22/2014. (XII.5.) BM utasítás 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által hivatali időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt aláírásával igazolnia kell.
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240