Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Szervezeti, személyzeti adatok
frissítve: 2021.10.15; dr. Trnovszki Ákos (Igazgatási és Jogi Osztály)
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Hivatalos neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 4.
Postai címe: 6701 Szeged, Pf. 390.
 
Központi telefonszám: 62 / 599-599 *
Fax: 62 / 599-555
Honlap/web: www.ativizig.hu/
 
Műszaki ügyelet elérhetősége: 62 / 599-501
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A szervezeti felépítés megtekinthető ITT.
A szervezeti egységek feladatait meghatározó Ügyrendi szabályzat megtekinthető ITT.
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Az adatok megtekinthetők:
4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
Igazgatóságunkon külön ügyfélszolgálat nem működik.

Ügyeletvezető: Barla Margit Enikő osztályvezető

Műszaki ügyeleti elérhetőségek:
Tel.:+36 62 599-501
Fax.:+36 62 423-840
Mobil:+36 30 415-8100 (éjjel-nappal)
Telefonszám (porta): 62 / 599-599
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhely:1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím:1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel.:+36 1 441-1000
Fax.:+36 1 441-1437
Ügyfélszolgálat tel.:+36 1 441-1138
Honlap:www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Személyesen:Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám
Ügyfélfogadási idő:Hétfő: 13.00 – 16.00 óra; Szerda: 9.00 – 12.00 óra, 13.00 – 16.00 óra


Hivatalos neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Postai címe: 1253 Budapest, Pf. 56
 
Központi telefonszám: +36 1 225 4400 *
Fax: +36 1 225 4400
Honlap/web: www.ovf.hu
 
Központi ügyelet elérhetősége: +36 1 225 4447
Központi kárelhárítási ügyelet: +36 80 204 240
Központi ügyelet faxszáma: +36 1 201 2482
Központi ügyelet elérhetősége: 0-24
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240