Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Hamvak szórásának eljárási rendje TÁJÉKOZTATÁS AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN, HAMVAK SZÉTSZÓRÁSA ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TEMETÉS BEJELENTÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése értelmében „a hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) előzetes hozzájárulása után lehet szétszórni”. Erre tekintettel, amennyiben az eltemettető az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan területén kívánja az elhunyt hozzátartozója hamvait szétszórni, szükséges az erre vonatkozó engedélyt előzetesen Igazgatóságunktól megkérni.

Igazgatóságunk hozzájárulásának kiadása díjtalan.

A hozzájárulást a jelen tájékoztatás mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és megküldésével kell megkérni.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hamvak szórásának engedélyezésére a hivatkozott Korm. rendelet rendelkezései alapján kizárólag előzetesen van lehetőség, így kérjük, hogy a hamvak szétszórására irányuló kérelmet a szertartás tervezett időpontja előtt legalább 8 munkanappal benyújtani szíveskedjenek az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • elektronikus úton az ugykovetes@ativizig.hu e-mail címre,
  • postai úton az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4. címre,
  • illetve személyesen az Igazgatóság székhelyén, a 6720 Szeged, Stefánia 4. szám alatt, hétfőtől-csütörtökig 8.00 és 16.00 óra, pénteken 8.00 és 13:30. óra között.

A kérelemben szükséges megjelölni az elhunyt nevét, a szórás tervezett helyszínét és időpontját.

A helyszín kiválasztásakor szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy az Igazgatóság vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő nem folyóvizeket (csatornákat, holtágakat) érintő hamvak szórásához, valamint Igazgatóságunk működési területéhez tartozó üzemi területek, továbbá szabadstrandok környezetében történő kegyeleti tevékenységekhez Igazgatóságunk nem adja meg hozzájárulását. A Szeged belterületi Tisza szakaszt illetően Igazgatóságunk nem engedélyezi a Szeged I. kerület, belterület 2294/3 hrsz.-ú ingatlanon ( a Bertalan híd és a Belvárosi híd közötti vízfelületen) a bal parton kikötött úszóműről, valamint a Bertalan híd és a Somogyi utca szelvénye közötti vízfelületen vízi járműről történő hamvak folyóba helyezését.

Amennyiben árvízvédelmi készültség van érvényben, úgy a hamvak folyóba juttatását Igazgatóságunk megtilthatja, tekintettel arra, hogy akkor a folyó partélei, illetve az úszóműállások nem közelíthetők meg, továbbá vízi jármű igénybevétele sem lehetséges a hajózási tilalom miatt.

Amennyiben a kérelmező által megjelölt helyszín nem megfelelő vagy a kérelmező nem rendelkezik területi ismeretekkel, abban az esetben a helyszín kiválasztásához Igazgatóságunk Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának munkatársai a kérelmezők részére segítséget nyújtanak.

Igazgatóságunk az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett engedélyezi a hamvak szétszórását:

  • A hamvak folyóba történő szórása saját felelősségre történik, az esetlegesen bekövetkező balesetekért, károkért az ATIVIZIG felelősséget nem vállal.
  • Abban az esetben, ha a hamvak szórása a folyóba vízi jármű használatával történik, a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az egyéb jogszabályokat és előírásokat be kell tartani.
  • A tárgyi terület megközelítése során kerülni kell a hullámtér és az árvízvédelmi töltés állagában, hullámtéri utakban és rampákban, a mederben, a partélben, a műtárgyakban és a geodéziai jelekben történő károkozást.
  • Az Igazgatóság által kiadott tárgyi hozzájárulás nem jogosítja fel engedélyest emléktárgy ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő területen történő elhelyezésére.
  • Az Igazgatóság által kiadott hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének és eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól.
  • Amennyiben a hamvak szórása úszóműről történik, az úszómű tulajdonosának / üzemeltetőjének hozzájárulását be kell szerezni.