Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Árvízi biztonság növelése az ATIVIZIG területén - KEHOP-6.4.1-22-2023-00004

arviz 004.JPG

A projekt fő célja: az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése a Tisza-völgyében élő emberek és javaik, valamint az ipari-, gazdasági létesítmények és a projektterületen fekvő mezőgazdasági területek védelme érdekében, továbbá a megfelelően kiépített védvonalon a védekezési költség csökkentése.

Előzmények

A projekt keretében tervezett beavatkozás olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását és működtetését szolgálja, amely figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét. A fejlesztés műszaki szükségességét a Belügyminisztériumi rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiány indokolja. A projekt műszaki szükségességét támasztja alá továbbá a töltések geotechnikai állapota. A projekt által érintett töltésszakasz előírt egyenszilárdságú védelmi kiépítéséhez elengedhetetlen az üzemi út kiépítése. A töltéskoronára épített burkolattal az árvíz elleni védekezés biztonságosabbá válik, az esetlegesen folyó védekezési-beavatkozási helyek megközelítése, a védekezéshez szükséges gépeknek, eszközöknek és anyagoknak a helyszínre való szállítása nincs kitéve a csapadékos időjárási viszonyoknak.

A 11.02 árvízvédelmi vonal egyes szakaszain átlagosan 20 cm-t meg nem haladó a töltés magassági hiánya. Rendkívüli árvíz idején, a szakaszon jelentkező védekezési feladatok a töltés biztosításából és a töltés magassági hiányából fakadó töltésmagasítási feladatokból, valamint a töltés tönkremenetelének megakadályozását célzó ideiglenes védművek kiépítéséből állnak.

 

A fejlesztés várható eredményei

  • nő az árvízi biztonság
  • csökken az árvízi elöntés kockázata
  • védettebbé válnak a hatásterületen élő emberek és javaik
  • védettebbé válnak az ipari-, gazdasági létesítmények
  • védettebbé válnak a mezőgazdasági területek
  • védettebbé válnak a hatásterületen meglévő természeti értékek

 

A beruházással érintett terület

A fejlesztés által érintett terület az Alföld nagytájban, a Duna-Tiszaközi síkvidéken, az Alsó-Tisza középtájon helyezkedik el, Csongrád megyében. A projekt a 2.54. számú Szegedi ártéri öblözetben összesen 4 – Baks, Dóc, Sándorfalva, Algyő – település közigazgatási területén valósul meg.

 

Főbb munkák

Töltésmagasítás és töltéskorona stabilizáció a Tisza jobb part 38+052 – 48+878 töltéskilométerek közötti szakaszán. A töltésfejlesztési munkálatok a 11.02. számú árvízvédelmi szakasz Atka-szigeti-, Sándorfalvi, Percsorai- és Ányási gátőrjárásaiban találhatóak.

 

További projektinformáció: http://arvizbiztonsagativizig.ovf.hu/index.html