Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Környezetbarát vízgazdálkodás extrém időjárási körülmények között a határ menti területeken

Ecofriendly water management against extreme weather conditions in the cross-border area (ECOWAM) - HUSRB/1602/11/0010
frissítve: 2019.09.03; Nagyszöllősi Nóra
A projekt teljes költségvetése: 1.758.447,43 EUR
EU finanszírozás: 1.499.227,805 EUR
Magyar Állam által nyújtott támogatás: 132.000 EUR
Önerő (SRB): 132.569,615 EUR
Vezető partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Projekt Partnerek: Vajdasági Vizek, Újvidék (Szerbia)
Vajdasági Autonóm Tartomány Európai Ügyekért Felelős Alapja (Szerbia)
Projekt kezdete: 2017.10.01
Projekt vége: 2019.09.30
A projekt rövid bemutatása
A projekt célja a magyar-szerb program beavatkozási területén a klímaváltozással együtt járó vízgazdálkodási szélsőségekhez (vízbő- és vízhiányos időszakokhoz) történő alkalmazkodás elősegítése, valamint a kedvezőbb vízgazdálkodási feltételek megteremtésével (belvízvédelem javításával) a térség népességmegtartó képességének növelése.

A Kurca-főcsatorna az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területének, így Csongrád megyének is az egyik fő vízfolyása. A főcsatorna a térség vízgazdálkodásának alapja, fő feladata a csapadékos időszakban a térség belvizeinek fogadása és elvezetése, vízhiányos, illetve öntözési időszakban pedig a térség vízpótlása is innen történik. Jelentős továbbá a térségi csurgalékvizek bevezetése. Ezek miatt különösen fontos, hogy az extrém időjárási eseményekkel együtt járó szélsőséges vízgazdálkodási helyzetekben a csatorna-meder képes legyen a belvizeket biztonsággal elvezetni a területről, illetve a vízpótló vizet jó minőségben a felhasználás területére eljuttatni, valamint a vízkormányzó műtárgyak üzemképesek legyenek, és segítsék a hatékony, biztonságos vízgazdálkodást.

Fő célkitűzés a Kurca-főcsatorna jó műszaki állapotának megteremtése, a környezeti kockázat csökkentése (aszályos és belvizes időszakban), valamint a főcsatornára, mint kijelölt víztestre, és mint NATURA 2000 ökológiai folyosóként kijelölt természetvédelmi területre irányuló negatív hatások megelőzése. A káros feliszapolódás eltávolításával a vízpótlás hatékonyságát kívánjuk javítani. A vízminőségi változásokat a megépítendő monitoring állomással követjük majd, mellyel folyamatosan mérhető a víztest vízminőségének változása a négy kémiai alapvizsgálat segítségével.
Főbb projektelemek:
  • Kurca-főcsatorna meder rehabilitációja: a korábbi IPA beruházás folytatásaként a 4+847-9+997 km szelvények közötti szakaszon mintegy 5150 fm hosszon tervezzük a csatornamederből a feliszapolódás /üledék/ eltávolítását, valamint a meder és a rézsű rendezését. A beavatkozás során mederbővítés nem történik, az eredeti vízjogi engedélyes állapot helyreállítása a cél. Egyoldali kotrást alkalmazunk saját területen belül maradva, a másik oldalon az ökológiai egyensúly minél kisebb mértékű zavarásával.
  • Bikaistállói vízvisszatartó műtárgy átépítése: a vízpótlásban és vízkormányzásban kulcsszerepet játszó rossz állapotú műtárgy, a Kurca-főcsatorna 27+827 km szelvényében lévő Bikaistállói-tiltó átépítése szükséges. A régi műtárgy elbontásra kerül, helyébe pedig egy korszerű, kétnyílású, vasbeton szerkezetű, acéltáblás tiltós műtárgy építését tervezzük, melynek vízátbocsátási kapacitása min. 5,0 m3/s.
  • Monitoring állomás építése: A monitoring állomás a felújítandó műtárgyra kerül (Bikaistállói-tiltó), így az állomás az időjárástól függetlenül is megközelíthető lesz. Az új monitoring eszközök lehetővé teszik azon alapparaméterek elektrokémiai úton történő mérését, amelyek az ökoszisztémák szempontjából alapvető fontosságúak.
A főbb fejlesztéssel érintett települések az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:
Mindszent, Szegvár, Szentes települések
Fényképek
Projektnyitó rendezvény 2017.11.30. Szeged
Kerekasztal 2018.08.09. Újvidék
Kapcsolódó dokumentumok:
 
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldaltartalmáért teljes mértékben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságvállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
 
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240