Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
frissítve: 2016.08.10; Frank Szabolcs (BVO OV)
"A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, valamint hogy ez a növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az Operatív Program által meghatározott beavatkozási irányok:
  1. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
  2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
  3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
  4. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések
  5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
Mindezt áthatják azon horizontális célok, mint a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése, valamint az egészséges és fenntartható környezet biztosítása." A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása. A projekt közvetlen célja a töltések MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése, a Tisza alsó szakaszán az árvízvédelmi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése...