Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Az erdőlátogatás szabályai

Az ATIVIZIG erdőterületeinek és fával borított területeinek látogatási szabályai

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő mentett oldali és hullámtéri erdőterületeken, továbbá egyéb fával borított területeken személy- és vagyonvédelmi okokból, továbbá a természeti környezet állapotának megóvása érdekében az alábbi tartózkodási szabályok érvényesek:

 • A fentiekben felsorolt terülteken szabadidős tevékenység (pl. üdülés, sportolás, horgászat, kirándulás, stb.) céljából bárki saját felelősségére tartózkodhat, a terület látogatásának anyagi és személyi kockázatát a területre belépők önként vállalják.
 • A felsorolt terültek látogatása vihar esetén tilos és balesetveszélyes. A hivatalos meteorológiai és vihar-előrejelzési médiumokban közzétett felhívásokról való előzetes tájékozódás a területet látogatók kötelessége.
 • A felsorolt terültek fenti célból történő megközelítéséhez az árvízvédelmi töltéseken és azok víz- és mentett oldali előterein, ill. rámpáin való közlekedéshez minden esetben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előzetes írásos töltésközlekedési engedélye szükséges.
 • Lovaglás és a lóval vontatott járművel való közlekedés esetén a 2009. évi XXXVII. törvényben rögzített külön előírásokat is be kell tartani.
 • Látogatás céljából járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Erdőterületre gépjárművel behajtani, ill. ott parkolni tilos.
 • A felsorol területen sport és egyéb tömegrendezvénye megrendezéséhez az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előzetes vagyonkezelői hozzájárulása szükséges.
 • Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által egyes bérlőknek szerződés útján bérbe adott területekre (pl. csónakkikötők, strandok, stb.) történő belépéskor és az ott történő tartózkodáskor a területet bérlők további előírásai is betartandók.
 • Tüzet gyújtani csak a kijelölt (táblával megjelölt) tűzrakó helyeken szabad, a hatályos tűzvédelmi előírások és az aktuális tűzgyújtásra vonatkozó tilalmak, ill. korlátozások betartása mellett. A fentiek megszegéséből eredő tűzesetekért teljes felelősséggel a tüzet okozó személy felel.
 • A felsorolt területeken minden nemű hulladék elhelyezése tilos és jogszabálysértő. Az esetlegesen bekövetkező és észlelt víz- és talajszennyezésről, hulladék illegális elhelyezéséről az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki ügyeletét értesíteni kell (tel.: +36-30/415-8100).
 • Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében álló területeken a faállomány és egyéb növényzet rongálása tilos. Az itt található faanyag az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság előzetes írásos engedélye nélkül nem használható fel. Ezek megszegése büntető jogi eljárást von maga után.
 • A fakitermelési munkákkal érintett területekre a munkák időtartama alatt a belépés és a tartózkodás szigorúan tilos és életveszélyes! Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a folyamatos erdőfelújításokban (fiatal csemetésekben) az újulat védelme érdekében a terület látogatásához nem járul hozzá.
 • Minden itt nem szabályozott kérdésben a vonatkozó jogszabályi előírások az érvényesek.

A látogatók a fenti szabályokat a területek látogatásakor kötelesek betartani, azokat a területre történő belépéssel magukra nézve elfogadottnak tekintik. Ezek megszegését az Igazgatóság személyzete a helyszínen ellenőrizheti.