Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Állandó kiállításaink

kubikos.jpg

Fő törekvésünk a vízügyi szolgálattal kapcsolatos lehető legtöbb írott és tárgyi emlék összegyűjtése és bemutatása.

Kubikos kiállításunk

A folyószabályozás, töltésépítés, belvízrendezés a XIX századi Magyarország nagy kihívása volt. E hatalmas munka (Európa legnagyobb ilyen jellegű feladata volt) hiszen mintegy 55.000 négyzetkilométernyi állandóan, vagy időszakosan víz alatt álló terület mentesítését és több kisebb nagyobb folyó megzabolását jelentette. A munka dandárját a kubikosság végezte el, évtizedek alatt oly jártasságra tett szert, hogy munkáját más országokban is tiszteletben tartották, megbecsülték. Létszámuk e munka során megközelítette a 200.000 főt.

Kubikosság három nemzedékét lehet megemlíteni.

Az első nemzedék még a mezőgazdaságban dolgozott, nincstelen parasztok, cselédek, zsellérek voltak, a kubikos munka kiegészítő szerepet játszott életükben. A mezőgazdaságban használt szerszámokat (tragacs, lapát, kapa stb.) alkalmazták, amelyekből az évek során igényeknek és céloknak legjobban megfelelő jellegzetes kubikos szerszámok alakultak ki.

A második generáció esetében a mezőgazdaság már kisebb szerepet játszott (szántás, betakarítási munkák) a kubikos munka pedig már jelentős bevételi forrást jelentett életükben.

Harmadik generáció fő tevékenysége már a kubikos munka volt, ez jelentette a fő jövedelmi forrást. A folyószabályozási, töltésépítési, vízrendezési munkák befejezése után csökkent a kubikos munka utáni igény. Így a kubikosság bizonyos értelemben szakosodott. Egy részük társulatoknál vízügyi szolgálatban maradt, míg más részük téglavető (téglaverő) lett. Sokan vasútépítési, útépítési földmunkákra szakosodva itthon és szinte egész Európában becsületes és jó hírnevet szereztek a magyar kubikos névnek.

E nehéz fizikai munkát végző elődeink előtt tisztelegve igyekszünk az általuk használt szerszámokat, eszközöket, személyi tárgyakat, háztartási eszközöket bemutatni egyik kiállítóterünkben.

Szabadtéri kiállításunk

Itt láthatók a gátőrházak fontos kiegészítő melléképületei (szertár, munkásszálló, istálló, sertésól, góré). Természetesen ma már más funkciót látnak el. Ugyancsak itt mutatunk be mintegy 1100 m2-es területen több mint 70 gépet, berendezést, szerszámot, munkaeszközt, vízkiemelő berendezést, amelyek fontos szerepet játszottak a különböző vízügyi létesítmények építésénél, karbantartásánál, az ár és belvízvédelmi munkálatok során. Kellemes levegőn, zöld környezetben, tárlatvezetéssel ismerkedhetünk meg ezekkel a régi tárgyi emlékekkel.